Seglarskola värnar om lantlig miljö

Saltsjö-Duvnäs ABC Seglarskola motsätter sig byggförslaget för grannfastigheten Morningside marina och menar bland annat att byggnadshöjden markant påverkar det lantliga karaktären.

”Den föreslagna byggnadshöjden andas okänslighet för miljön” står det i seglarskolans brev till kommunen.