Seglarskolans framtid hotad

Nacka ABC Seglarskola vill att kommunen ger garantier om att planerna för grannverksamheten på Morningside marina inte påverkar seglarskolan negativt.

Man är nu orolig för att den marina verksamheten i området helt ska försvinna och man invänder mot att detaljplanerarbetet för Morningside marina går in på tomten där Seglarskolan i dag verkar.