S segrade stort i Farsta församling

Söderledskyrkan, en av de kyrkor där Farstaborna röstade.
Söderledskyrkan, en av de kyrkor där Farstaborna röstade.
Farstaborna tog till sig debatten om vikten av att rösta i kyrkovalet. Valdeltagandet var rekordhöga 21,79 procent, att jämföra med 13 procent i valet 2013.
Socialdemokraterna segrade stort.

Socialdemokraterna behåller makten i kyrkofullmäktige i Farsta. 50,93 procent av de röstande församlingsmedlemmarna lade sin röst på S. Det är en liten ökning jämfört med 2013, då S fick 50,33 procent.

– Vi ska fortsätta att visa att kyrkan bryr sig i ett samhälle där välfärdsstaten har krackelerat, säger kyrkorådets ordförande Wåge Johansson (S).

Wåge Johansson betonar vikten av att kyrkan ska vara ”en aktiv part i samhället” och lyfter fram sådant som Farsta församling satsat på under föregående mandatperiod. Då infördes bland annat kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, något inte alla församlingar har. Inte minst har man, sedan två år tillbaka, gratis aktiviteter för cirka 50 äldre barn med funktionshinder, genom en satsning tillsammans med Högalidskyrkan.

Dessutom har man satsat på de äldre:

– I budgeten för 2017 äskade vi, och fick 100 000 kronor, som går till aktiviteter för äldre. Många äldre i Farsta sitter ensamma i sina lägenheter, som ofta saknas hiss. Det är viktigt att de får komma ut, säger Wåge Johansson med tillägget att satsningen fortsätter under nästa år.

Även Centern gjorde ett bra val i Farsta församling. 2013 röstade bara 2,80 procent av församlingsborna på C. I år fick partiet 8,04 procent av rösterna.

Valresultatet i Farsta församling följer därmed samma trend som resultatet i Stockholms stift – med en liten ökning för S och en stor ökning för C. Precis som i stiftet och i riket som helhet ökade också valdeltagandet kraftigt – från 13 procent 2013 till 21,79 procent. Debatten om vikten av att vara med och påverka vilken profil Svenska kyrkan ska ha tog uppenbarligen skruv.

Alla partier gynnades inte av det höga valdeltagandet. Fria gruppen i Farsta församling (FRIA) blev visserligen församlingens näst största parti, med 9,98 procent av rösterna. Ändå är det en rejäl minskning jämfört med 2013, då FRIA fick 17,81 procent.

Också för Borgerligt Alternativ blev resultatet dystert. BorgA fick16,63 procent i kyrkovalet 2013. Vid söndagens val fick man 8,65 procent, nästan en halvering.

Sverigedemokraterna ökade däremot i Farsta församling. 8,43 procent röstade på SD. 2013 var siffran 6,75 procent. Ökningen ligger i linje med den i Stockholms stift, där SD ökade till 8,21 procent och i riket, där SD ökade till 9,22 procent

 

Fakta

Så röstade Farstaborna

Så här röstade medlemmarna i Farsta församling i söndagens kyrkoval. Siffran inom parentes anger valresultatet 2013.

Antalet röstande var 5 131. Det är 21,79 procent av de 23 543 som var röstberättigade.

Socialdemokraterna (S): 50,93 procent (50,33)

Fria gruppen i Farsta församling: 9,98 procent (17,81)

Borgerligt Alternativ (BorgA): 8,65 procent (16,63)

Sverigedemokraterna (SD): 8,43 procent (6,75)

Centerpartiet (C): 8,04 (2,80)

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK): 6,59

Gröna kristna (Gk): 4,03 procent (5,67)

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr): 3,35 (xx)

 

Källa: Svenska kyrkan