Segt att få svar från kommunen

TYRESÖ Tyresö kommuns tjänstemän har blivit sämre på att besvara medborgarnas mejlfrågor. Enligt en sammanställning för 2012 från Sveriges kommuner och landsting fick bara 53 procent svar inom två dagar. Därmed placerar sig Tyresö i bottenskiktet bland 200 jämförda kommuner.

Resultatet är en markant försämring från de två tidigare åren då Tyresö kommun utmärkt sig för att vara bland de bästa på att snabbt svara på e-post.

Det är även svårt att få svar via telefon. Bara 35 procent av dem som ringde 2012 för att ställa en enkel fråga fick svar direkt.

Enligt en rapport från kommundirektören är ett första steg att förbättra telefonkulturen i kommunen.