ANNONS

Segt planarbete ger svartbyggen på Strandvägen

Staden har fortfarande inte gjort klart detaljplanen för Strandvägen – som ska rädda kvar krogar, caféer och kiosker på kajen.

Vilket innebär att många verksamheter längs kajen fortfarande ligger där olovligt.
ANNONS

Det måste gå att ha krogar, caféer och kiosker på Strandvägen. Det tycker staden som sedan 2014 jobbat med en större detaljplan för kajen. Något som i dag saknas och som innebär att det ligger flera aktörer på kajen helt utan bygglov.

– Ja, verksamheterna saknar stöd i gällande detaljplaner, säger Hans Andrasko, som handlägger kajens detaljplanearbete.

– Många verksamheter på kajen har så kallade tidsbegränsade bygglov och de loven kan inte förlängas eftersom man då måste påvisa ett tillfälligt behov. Och ett café på Strandvägen bedöms inte vara ett tillfälligt behov, säger han.

Ett syfte med planarbetet är att de befintliga verksamheterna ska få vara kvar med bygglov. Men eftersom det fortfarande saknas en plan som bekräftar befintliga verksamheter på Strandvägen, saknar många bygglov och de kan därmed ses som svartbyggen. Näringsidkarna är dessutom begränsade i sin möjlighet att bygga om sina verksamheter.

Redan i slutet av 2014 började planarbetet, men ett och halvt år senare är det inte klart, och många aktörer på kajen saknar fortfarande helt bygglov. Och så länge staden håller på med planarbetet kommer man inte flytta på några olovliga verksamheter. Det kan däremot bli aktuellt med sanktioner i efterhand för de åren som verksamheterna legat där olovligt.

– Strandvägen är ett av våra viktigaste offentliga rum och planarbetet innebär svåra avvägningar mellan olika intressen vid kajområdet är faktorer som påverkar tidplanen för projektet, säger Hans Andrasko.

Ytterligare anledningar till att det har tagit längre tid än vad som är vanligt är främst att det tog tid innan en planhandläggare kunde tillsättas. Det beror i sin tur på att Stockholm växer och att många planer som behöver arbetas fram.

För närvarande sker en intern granskning på stadsbyggnadskontoret av planhandlingar som staden ska skicka ut på samråd.

ANNONS