ANNONS

Seko varslar om strejk

Seko varslade på tisdagen om strejk på telekomområdet.
Facket kallar åtgärden en jämställdhetssatsning som innebär ett krav om en minimilön på 20.000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet.
ANNONS

Seko, Service- och kommunikationsfacket, på tisdagen varslar om avtalsuppsägning och strejk på telekom-området. Seko har cirka 4500 medlemmar på detta avtalsområde runt om i Sverige.

Det är Seko och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega som är oense vid förhandlingsbordet

Ett av Sekos krav är en jämställdhetssatsning som innebär en minimilön på 20.000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet. Motparten Almega vägrar att acceptera detta, skriver Seko.

”Det är absurt att medvetet hindra kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner”

– Det är absurt att en arbetsgivarorganisation år 2017 medvetet hindrar kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Seko varslar om stridsåtgärder i form av total arbetsstopp, strejk för samtliga medlemmar som arbetar inom Telekomavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden som anges i bilagorna. Bland annat handlar det om medlemmar som arbetar på Ericsson, Relacom, ComHem och Teracom. Det handlar i huvudsak om fälttekninker.

Strejk 18 maj

Stridsåtgärderna träder i kraft i två steg. Steg 1 verkställs den 18 maj klockan 14.00, steg 2 den 22 maj klockan 12.00.

För att konflikten inte ska gå ut över avgörande funktioner i samhället gör Seko undantag i varslet för arbete i följande verksamheter: trygghetslarm, akut sjukvård, RAKEL, Texttelefoni, P4, SVT:s nyhetssändningar och SÄPO samt för försvaret av viktiga tekniska funktioner.

ANNONS
Fakta

SEKO-MEDLEMMAR I STOCKHOLMSOMRÅDET KAN GÅ UT I STREJK

Bromma, Ranhammarsvägen 14
Ericsson Local Services:
Bromma, Enighetsvägen 5

Stockholm, Dialoggatan 1 B

Relacom AB:
Nynäshamn, Toppstigen 3
Solna, Hemvärnsgatan 9

Geomatikk Sverige AB:
Samtliga medlemmar i Sverige

Com Hem AB:
Samtliga medlemmar som arbetar inom fältteknik/fältservice i hela Sverige.