Sena recept gjorde patienter akut sjuka

Fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västra Götaland har skrivit till Inspektionen för vård och omsorg om det Lidingöbaserade företaget Apotekstjänst AB.

När Apotekstjänst i juni tog över leveranser av dos­medicin i Västra Götaland och Halland från Apoteket AB, blev det problem. Sjuksköterskor i regionen vittnar om att många recept försenades.

– Det var mycket allvarligt. En del patienter fick söka vård eftersom de fick akuta problem, säger Marie Elm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Borås.

Sjuksköterskorna skriver också att de haft svårt att komma i kontakt med företagets kundtjänst.

– Många sjuksköterskor har gjort ett fantastiskt jobb med att försöka lösa problemen. Man kan inte säga att det är någons fel men det är många systemfel som har synliggjorts, säger Marie Elm.

– Vi hoppas på att samarbetet ska fungera bättre framöver. Vi har haft kontakt med Apotekstjänst och det verkar som att de tagit till sig detta, säger Eva Söderholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Härryda.

Apotekstjänst är en del av Bonver Logistik som har sitt säte på Lidingö. Styrelse­ledamoten Gerard Ver­steegh menar att de problem som funnits berott på andra aktörer.

– Vi fick fel adressregister från Apoteket AB vilket gjorde att vi hade fullt upp med att leta adresser och det blev svårt att komma fram till kundtjänst. Och Apoteken Service levererade en mjukvara som inte hade samma påminnelsefunktion som den tidigare.

Gerard Versteegh menar att företaget tagit till sig av kritiken och gör allt för att åtgärda bristerna.

– Vi har gått från noll till 40 000 patienter, det kan inte gå friktionsfritt. I dag är vi otroligt stolta och nöjda, säger han.

Fakta

Ska leverera till fler i höst

I ett dosrecept ingår alla mediciner en viss patient ska ta. Medicinen levereras förpackad i doser till patienten.

Apotekstjänst AB kommer från och med i höst att förutom till Västra Götaland även leverera dosmedicin till landstingen i Södermanland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.