Nytt koncept för seniorvård upphandlas på Sollentuna sjukhus

Ombyggnaden av Sollentuna sjukhus - så här går det.
Sollentuna sjukhus har länge varit en byggarbetsplats, men nu börjar det dra ihop sig.
Sjukhuset ska ha äldrevård som specialitet i ett nytt koncept, sammanhållen seniorvård.

Nu börjar det dra ihop sig att utse vilken vårdgivare som ska få ta hand om seniorvården på nyrenoverade Sollentuna sjukhus.

Ett upphandlingsdokument, som är sekretessbelagt, är nu uppe för beslut. Sedan kan vårdgivarna komma in med sina anbud.

Nytt är att Sollentuna sjukhus ska få så kallad sammanhållen seniorvård.

– Det är ett helt nytt grepp. Vi har sett vårdkedjan fallerar när det gäller att ta hand om äldre sköra. Nu ska slutenvård och öppenvård vara ett koncept, säger regionrådet Ella Bohlin (KD).

Öppen och sluten vård i ett

Sjukhuset får 150 geriatriska vårdplatser för dem som behöver läggas in för vård, samt rehabilitering, minnesmottagning, mottagning för mätning av bentäthet samt en mottagning för äldre med sammansatta vårdbehov.

Upphandlingsdokumentet innehåller villkor och krav för den vårdgivare som får bedriva vården för regionens räkning.

– Det är en unik upphandling, och vi hoppas att konceptet kan vara på plats sommaren 2020, säger Ella Bohlin.

Närakuten öppnar i höst

Sollentuna sjukhus skulle ha varit klart för ett par år sedan, men har försenats – och fördyrats – vilket beror på att bygget stod stilla i ett år, sedan föroreningar, asbest och fuktskador uppdagats i den gamla konstruktionen.

Upprustningen av sjukhuset kommer att kosta 1,2 miljarder kronor.

Först att flytta in är den nya närakuten, som är tänkt att öppna redan i höst. Här ska även finnas en vårdcentral.