ANNONS

Sensorer ska minska trängsel

ANNONS

Norrmalm Under sommaren startade trafikkontoret ett pilotprojekt ihop med Showpark AB för att öka framkomligheten i stan.

Tanken är att ett antal sensorer i marken lättare ska kunna avgöra var det finns en ledig lastplats.

Flera sensorer har därför grävts ned under asfalten på Apelbergsgatans lastplatser, där de ska känna av om ett fordon befinner sig på lastplatsen.

Sensorerna skickar sedan informationen till en mobilapp som ger användaren en överblick av lastplatserna på gatan.