Sent beslut om motorväg

Södertörnsleden skulle gå strax nedanför Roland Erikssons hus, ungefär i samma höjd som altanen. Från vänster Berne Fredby, Roland Eriksson och Gert Sjögren.
Södertörnsleden skulle gå strax nedanför Roland Erikssons hus, ungefär i samma höjd som altanen. Från vänster Berne Fredby, Roland Eriksson och Gert Sjögren.
Ledande politiker i Huddinge är bedrövade över att Södertörnsleden nu ska planeras om.

Men i stället borde de vara glada över att det nu blir en bättre väg, menar invånare i Solgård.

Hade Södertörnsleden dragits där den var tänkt innan Trafikverket plötsligt drog tillbaka hela projektet så hade Roland Eriksson fått utsikt rakt över en tungt trafikerad motorled. Södertörnsleden hade gått precis förbi hans hus, bara några tiotal meter bort.

– Den hade gått sex meter upp i luften genom hela Orlångsdalen förbi mitt hus. Sex meter, det är lika högt upp som min altan. Det hade blivit en enorm belastning för området, säger Roland Eriksson i villaområdet Solgård i Flemingsberg.

Han har tillsammans med flera andra Huddingebor länge varit engagerade i frågan om hur Södertörnsleden ska dras.

– Många tror att vi motsatt oss hela Södertörnsleden, det är helt fel. Vi är inte intresserade av en kampanj mot leden, vi har velat flytta den. Vi har haft andra förslag om att den kan dras längre bort och genom tunnlar, säger grannen Berne Fredby.

ledens kapacitet har inte varit beräknad efter det stora trycket från en annan planerad stor trafikled, menar man bland annat.

– Nästan alla mätningar har gjorts utan att man tagit hänsyn till effekterna av Förbifart Stockholm, det handlar till exempel om trafikkapacitet, buller och föroreningar, säger Berne Fredby.

De blev alla mycket förvånade när Trafikverket plötsligt drog tillbaka den stora motorleden.

Hur tycker ni att frågan hanterats av Huddinges politiker?

– Vi har haft många politiker mot oss hela tiden och partier har också svängt i frågan. Men det är en stor besvikelse att höra KD och Moderaterna uttrycka sådant missnöje över att det blir en fördröjning av vägen. Ingen tycks ha noterat att det faktiskt blir en bättre väg nu, säger Berne Fredby.

– Hade de lyssnat på oss några år tidigare så hade man vunnit många år. De förslag som har funnits har helt enkelt varit för dåliga, säger Gert Sjögren.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) tror att det även finns många Huddingebor som är kritiska till Trafikverkets besked.

– Många ser problemen med att vi får vänta i fem år. Planerade bostäder och arbetsplatser försenas och vi har en jobbig trafiksituation som vi inte kan lösa nu.

Men även han hoppas att leden blir bättre av att planeras om.

– Det vore naturligtvis bra om den nya dragningen blir bättre för miljön. Vi får ju förlita oss på Trafikverkets bedömning, men man borde ha kommit fram till det här för flera år sedan. Jag är oerhört kritisk till är att man slarvat bort fem år i den här processen, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Fakta

Risk för segdragna prövningar

Södertörnsleden är en planerad tvärförbindelse mellan Nynäsvägen och E4.

Projektets planer har överklagats och ligger hos regeringen. Trafikverket vill av flera skäl göra om planeringen.

Den nya planeringen är tänkt att bidra till ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och en förbättrad boendemiljö i området.

Källa: Trafikverket