Så ser Bornsjöns nya vattenreningsverk ut

Bornsjöverket
Bornsjöverket.
Ett nytt vattenreningsverk vid Bornsjön ska rena sjön mellan Botkyrka och Salem från fosfor.

Vattenreningsverket som invigdes den 7 september kommer att ha gett full effekt på sjön om 30 år. Bottensedimentet på sjön har i dag en hög fosforhalt. Under höstarna kommer verket syresätta och rena sjön från fosfor. Övriga delar av året kommer sjöns vatten att renas för att bidra till dricksvattnet i Stockholmsområdet. Bornsjön ingår i vattenskyddsområdet och det är sedan 1920 förbjudet att bada, fiska, åka båt eller gå på isen vintertid.