Ser fram emot att få 1 500 nya grannar

Peter Möller, här med hunden Kajsa, bor i centrala Nacka och ser positivt på en förtätad bebyggelse i området. Samtidig hoppas han att det inte medför ökad biltrafik.
Peter Möller, här med hunden Kajsa, bor i centrala Nacka och ser positivt på en förtätad bebyggelse i området. Samtidig hoppas han att det inte medför ökad biltrafik.
Under våren ska Nackapolitikerna klubba byggplaner för 3 400 nya bostäder. Bland annat ska centrala Nacka förtätas.

Villaägare i området är för en förtätning, men hoppas slippa ökad biltrafik.

1 500 bostäder, knappt hälften av ­alla bostäder som Nackapolitikerna ska klubba igenom under våren, planeras i centrala Nacka. Resten ska byggas i Ältadalen, Ektorp och på Kvarnholmen.

Politikernas önskan är att centrala Nacka ska utvecklas till något som uppfattas som Nackas centrum. Området ska präglas av ”attraktiva offentliga stråk och platser”, med bland annat bostäder och arbetsplatser.

Ulf Norström har bott i en villa i centrala Nacka i 13 år. Han säger att det är svårt att riktigt veta hur det blir med byggplanerna, att det mest går att spekulera.

– Det har varit rätt mycket diskussioner i villaägareföreningen om förtätningen. Själv är jag inte främmande för förtätning, säger han.

Peter Möller, som bott i området sedan 1997, är även han för en förtätning. Han säger att det är klart att det finns en oro men det går inte att komma undan utvecklingen, säger han.

– Vi kan inte stanna utvecklingen och tro att vi är en liten klick som inte berörs.

En farhåga han har är att det blir en kraftig trafikökning.

– Det är genomfartstrafiken man vill undvika att få här.

Enligt Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, är Nackas byggplaner nu under våren så pass omfattande att ingen annan kommun i landet når upp till motsvarande nivåer.

– Det viktigaste är att kunna förverkliga det här, så att man kan lösa människors bostadssituation, säger han.

Socialdemokraterna i Nacka, en del av den politiska oppositionen, säger sig vara överens med Alliansen om att det behövs fler bostäder.

– Däremot tycker vi att de här planerna kommer lite sent, både satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur har legat stilla länge, säger Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd.

Ett påstående Mats Gerdau har svårt att förstå:

– Det är inget de sagt förut när vi startade detaljplanearbetet. Det är nu på upploppet när planerna faktiskt ska antas som de vill göra helt om.

Socialdemokraterna gillar inte heller att byggandet i så hög grad koncentreras till centrala delarna av Nacka.

– Vi vill flytta en del av lägenhetsbyggandet till övriga kommundelar, säger Khashayar Farmanbar.

Mats Gerdau säger att just nu är det fokus på centrala Nacka.

– Sedan pågår detaljplanearbete i Orminge, Älta centrum och Fisksätra också.

Det är genomfartstrafiken man vill undvika att få här.Peter Möller, villaägare

Fakta

Nu klubbas byggbesluten

Mars: Detaljplan för 40–50 lägenheter vid Ektorps­rondellen, varav hälften är hyres­rätter, samt 220 småhus ­i Älta- dalen.

April: Detaljplan för 550 lägenheter på Kvarnholmen samt 200 student- och ungdomsbostäder i Ektorp.

April: Markanvisningstävling för 320 lägenheter varav 120 hyresrätter i centrala Nacka.

Maj och juni: Detaljplaner för 700 lägenheter på Kvarnholmen, 230 studentbostäder i Alp­hyddan och 700–750 lägenheter i Nacka strand.

Källa: Nacka kommun