Sergels torg får ny fasad

Sergels torg
Sergels torgs fasad mot öster i dag
Framtida vyn mot öster, nu med en trappa upp till Malmskillnadsgatan
Framtida vyn mot öster, nu med en trappa upp till Malmskillnadsgatan
Tänkt vy över Malmskillnadsgatan år 2020
Tänkt vy över Malmskillnadsgatan år 2020
Soltrappa. Kaféer. Bostäder.
En delvis "mörk historia" är på väg att byggas bort. Målet är att du ska kunna sitta här och äta din medhavda lunch.
Sergels torg ska få en delvis ny fasad.

Fastigheten som byggs om ligger vid Sergels torg i korsningen Sveavägen–Hamngatan. Fastigheten heter Hästskon 12 och består av tre huskroppar, en som vetter mot Sveavägen, en med fasad mot Malmskillnadsgatan och en som ligger på Hamngatan.

I byggnaden som vetter mot Sergels torg har tidigare banken SEB haft sitt huvudkontor.

Ombyggnaden påbörjad i juli

Den 1 juli började byggplank att sättas upp och under sommaren pågår invändiga sanerings- och rivningsarbeten.

Fastighetsbolaget Vasakronan står bakom ombyggnaden.

Hörnhuset som ligger i korsningen Sveavägen–Hamngatan ska rivas för att ge plats åt en ”publik byggnad” samt en bred trappa, soltrappa, upp till Malmskillnadsgatan. Trappan får en bredd som gör det möjligt att sitta i solen, ta en kaffe eller äta sin lunch.

”Icke-yta” byggs bort

Malmskillnadsgatan som enligt Vasakronan med sin ”mörkare historia” upplevs som otrygg ”icke-yta”, ska bli en plats där människor vill vara, med restauranger, kaféer och mindre butiker. I byggnaderna ska inrymmas hotell, kontor och bostäder.

I korsningen Sveavägen–Hamngatan ska en paviljong byggas som ska användas för tillfälliga evenemang, som konstinstallationer och föreläsningar.

Byggnaden som vetter mot Hamngatan ska rivas och ersättas med ett tolvvåningshus. Här kommer kontor och handel att finnas.

Allt ska stå klart 2020.