Ny serverhall i Hjorthagen värmer ditt badvatten

Bahnhof bygger datacenter vid Hjorthagen.
Bahnhof bygger datacenter vid Hjorthagen.
Stockholms största serverhall byggs i Hjorthagen.
Överskottsvärmen från datacentret ska värma upp Stockholmarnas vatten och bostäder.

Bredbandsföretaget Bahnhof ska bygga stans största serverhall. För att göra det river de en hel kontorsbyggnad i stadsdelen Hjorthagen i ett kvarter som passande nog heter Starkströmmen under Abessinien.

Stockholmarna får spillet

Servrarna måste stå kallt och energin som går åt till att hallens data en behaglig temperatur leder i sin tur till en massa spillvärme. Den överskottsenergin kommer i sin tur att ledas ut till stadens fjärrvärmenätet – alltså för att värma stockholmarnas bostäder och varmvatten, enligt en kommentar från Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden i en text om projektet på Stockholms stads hemsida.

Byggstart nästa år

Byggstart för Bahnhofs datacenter beräknas till slutet av 2019 eller början av 2020. Ett år senare ska serverhallen vara klar.