Servering förbjuds att sälja livsmedel

Nacka En servering i Nacka har så stora brister i hygien och i hantering av livsmedel att den omedelbart förbjuds att sälja oförpackade livsmedel avsedda för konsumenter.

Vid en livsmedelsinspektion konstaterades stora brister och restaurangen gavs order om bättring. Vid en återkontroll var bristerna fortfarande inte åtgärdade, dessutom hade nya uppkommit. Bland annat noterades rått oförpackat kött bredvid uppskurna oförpackade tomater i en av kylarna.