Serveringar får flytta ut i gatan

GÖTGATSBACKEN Gågatudelen av Götgatan ska rustas upp. Det föreslår trafikkontoret.

Förslaget innebär bland annat att uteserveringarna ska flyttas ut från husfasaderna och ligga mitt ute i gatan där de ska dela utrymme med cyklar, bilar och gående. Samtidigt som de gående får en egen fredad yta invid husfasaderna.

För att underlätta för cyklister som vill ta sig fram fort anläggs en cykelbana på Repslagar­gatan.