Servicehus får färre lägenheter för äldre

Stadsdelen har beslutat att 50 servicehuslägenheter ska försvinna från Väderkvarnens servicehus. Det är ett resultat av minskad efterfrågan och tomma platser.

Norrmalms stadsdel säger upp hyresavtalet för delar av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende nära Johannes kyrka. I och med det kommer 50 servicehuslägenheter och nio vård- och omsorgslägenheter på en demensavdelning att försvinna.

– Vi ser en tendens att behovet och efterfrågan minskar, säger Annette Luengo, avdelningschef för äldreomsorgen på Norrmalm.

Efter prognoser om att personer i åldersgruppen 65–79 år kommer att bli fler i Stockholm de närmsta åren, samtidigt som personer över 80 kommer att bli färre, har stadsdelsförvaltningen dragit slutsatsen att behoven av seniorboenden kommer att öka och vård- och omsorgsboenden att minska.

– De flesta vill bo kvar hemma så länge det går och kanske få hjälp av hemtjänsten. Då är seniorboenden ett bra alternativ.

Enligt Annette Luengo visar detta sig redan nu på Väderkvarnens servicehus. Både servicelägenheter och lägenheter på en demens-avdelning står tomma.

– I höstas invigde vi 18 nya platser, men redan då såg vi att behovet inte fanns. I början av året stod nio av de platserna tomma.

I årets budget är 400 miljoner kronor tilldelade äldreomsorgen på Norrmalm. Hur mycket pengar som sparas i och med uppsägningen av lokalerna vet man inte ännu. Men de miljoner det handlar om är välbehövliga på andra ställen, menar Annette Luengo.

– Det är mycket bättre att satsa pengarna på boendeformer som efterfrågas, god vård och personal än på lokalkostnader, säger hon.

Trots att stadsdelsnämnden till slut godkände förvaltningens förslag om att säga upp lokalerna hade oppositionen andra åsikter. Socialdemokraterna, som fick medhåll av Miljöpartiet, menade bland annat att boendebehov för äldre snarare styrs av ålder och budget än de verkliga behoven och att många äldre som söker särskilt boende får ett nej med argument som att de inte är tillräckligt gamla eller dåliga.

Fakta

Totalt 59 lägenheter försvinner

Väderkvarnen har i dag 99 vård- och omsorgsplatser, 72 servicehuslägenhet­er och 9 korttidsplatser.

Efter omorganiseringen, senast om två år, ska lokalerna återlämnas. Då kommer det att finnas kvar 90 vård- och omsorgsplatser, 22 servicehuslägenheter och 9 korttidsplatser, precis som i dag.

I samband med omstruktureringen är det ett tillfälligt intagningsstopp till Väderkvarnens servicehus.

Källa: Stockholms stad