Servicehuset blir bostäder för nyanlända

Tensta servicehus
Tensta servicehus
Servicehuset i Tensta blir bostäder till nyanlända.
Dålig standard och minskad efterfrågan på platser för äldre var orsaken till nedläggning.
– Vi kommer att ser över vad som behöver göras i huset innan någon flyttar in, säger Anna Mölgård, på Stockholm stad stadsledningskontor.

Dålig standard, ohyra, otryggt och en minskad efterfrågan på platser för äldre, det var argumenten till att lägga ner verksamheten i servicehuset i Tensta.

I oktober klubbades beslutet om nedläggningen, av servicehusets 48 lägenheter, igenom. Trots protester från äldre och anhöriga.

Bostäder för nyanlända

Nu blir servicehuset bostäder till nyanlända.

– Vi kommer tillsammans med fastighetsbolaget se över vad som behöver göras i huset innan någon flyttar in, säger Anna Mölgård, samordnare för bostäder för nyanlända, på Stockholm stad stadsledningskontor.

”Vi kommer att se över vad som behöver göras i huset innan någon flyttar in”

Behovet att av lägenheter för nyanlända behövs omgående och i Tensta servicehus är bostäderna främst till för små familjer, eftersom  att lägenheterna i fastigheten till största del består av ettor och tvåor, enligt Anna Mölgård.

På torsdag kommer ett informationsmöte hållas i Tensta träff för att berätta mer om planerna. Mötet startar klockan 16.