Servicelägeheterna kan komma tillbaka

Nu kan Värmdös äldre få bo i servicelägenheter.
Nu kan Värmdös äldre få bo i servicelägenheter.
Jan Dolk.
Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Värmdö kommun kan komma att återinföra servicelägenheter till äldre.

Förslaget får SPF seniorerna att jubla.

– Äntligen, säger Gerd Fredriksson, ordförande.

För äldre som är förhållandevis friska, men som har behov av både hemtjänst och social gemenskap har det inte funnits många boendeformer att välja på. Endast den som är sjuk nog har rätt att få plats på kommunens vårdboenden.

Den senaste tiden har flera fall lyfts upp i media runt om i landet där äldre velat få plats men inte fått på grund av brist.

Nu ser Alliansen i Värmdö över möjligheten att återinföra servicelägenheter, ett boende i zonen mellan trygghetsboende och vårdboende. Där ska det finnas både besökande hemtjänst och ytor för sociala aktiviteter.

– Med servicelägenheter är tanken att erbjuda ett boende för äldre med visst behov av service men som fortfarande vill och kan klara sig själva. Det behövs ett slags mellanstadium, säger Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Gerd Fredriksson, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, SPF, är mycket positiv till förslaget.

– Vi har efterlyst detta. Vi äldre behöver tryggheten som det ger att man kan samlas tillsammans utan att vara sjuk som vårdboende kräver. Man kanske bara vill äta tillsammans med någon, säger hon.

Behovet av andra former av boenden är stort, enligt Jan Dolk.

– Folk blir äldre och äldre. Med den kurva som nu visas inom 10-15 år så måste utbyggnaden av både serviceboenden och vårdboenden ske i ruskig fart. Vi ligger i bakvattnet.

Han menar även att serviceboenden är effektiva och kan spara pengar.

– Det förenklar för hemtjänsten när alla bor i samma hus och gör det möjligt för dem att vara längre tid hos kunden. Och visst behöver vi spara pengar, men det är inte den primära tanken med det här. Serviceboenden är en fråga om service för våra äldre, säger han.

Även oppositionen står bakom förslaget.

– Det är uppenbart att platserna på vårdboende inte räcker till. Hemtjänsttimmarna har skjutit i höjden, människor tvingas bo hemma längre än vad de vill och kan. Servicelägenheter är en mycket mänskligare form för friskare äldre. Det minskar även ensamheten. Vi tror mycket på samlokalisering, säger Mikael Lindström (S).

För Gerd Fredriksson är det viktigaste att förslaget inte enbart stannar vid ord.

– Det låter så bra när man pratar om det och säger att ”nu planerar vi” och det är ju bra, men det kan ta flera år innan något är på plats säger hon.

Nu ska en medborgardialog genomföras för att se hur stort behov och intresse som finns för införandet av servicelägenheter.

Läs här om olika typer av boenden för äldre.