ANNONS

Här kan bergmassor köras från nya t-banan

Mycket berg kommer behöva fraktas bort. Se fler kartor längre ned i artikeln.
Mycket berg kommer behöva fraktas bort. Se fler kartor längre ned i artikeln.
Nya tunnelbanan till Nacka, södra Stockholm och Solna kommer att kräva elva arbetstunnlar för transporter av sprängmassor, personal och maskiner.
– Jag tycker att vi lyckats rätt bra, säger Mårten Frumerie på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.
ANNONS

Landstinget har utrett flera olika lägen för placeringen av de arbetstunnlar som behövs när tunnelbanan byggs ut till Nacka, södra Stockholm och Solna.

De lägen som landstingets tjänstemän kommer att föreslå på trafiknämndens sammanträde den 22 maj har bedömts som de mest kostnadseffektiva och miljövänliga. Det är platser som enligt tjänstemännen även ”tar god hänsyn” till arkeologi, befintlig infrastruktur och boendemiljöer.

– Vi vill påverka så lite som möjligt. Grundinställningen har varit att placera tunnlarna så att de stör så lite som möjligt, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Elva arbetstunnlar

Sammanlagt kommer elva arbetstunnlar att behövas för att transportera schaktmassor, personal och material.

En arbetstunnel finns sedan tidigare, på Blasieholmen, en arbetstunnel som byggdes när tunnelbanans blå linje drogs till Kungsträdgården. Och vid Hagastaden ska en av Citybanans arbetstunnlar utnyttjas.

Samtliga arbetstunnlar och tillfartsvägar kommer att användas under hela byggskedet av nya tunnelbanan.

Lastar nere i tunnlarna

Lastningen av bergmassor kommer att ske nere i tunnlarna. När lastbilarna kommer upp i marknivå blir det som att möta vilken lastbil som helst på stan, enligt Mårten Frumerie.

– Vi lägger arbetstunnlarna vid varje enskild station. Sedan försöker vi att hitta så bra lösning som möjligt för att lastbilstransporterna ska komma så snabbt som möjligt ut på stora vägar.

Kommer de som bor i närheten att märka av arbetena?

ANNONS

– Först kommer sprängningar av arbetstunnlarna att ta ett halvår till ett år. När vi spränger för att ta oss ned i berget kommer sprängningar vid ytan att märkas. När vi utför arbeten nere i berget kommer de som bor eller arbetar på markplanet att märka det. Vi har försökt att hållas oss borta från bebyggelse och jag tycker att vi lyckats rätt bra, säger Mårten Frumerie.

Beslut om två veckor

Den 22 maj ska politikerna i landstingets trafiknämnd besluta om upphandlingen av att bygga arbetstunnlarna.

Klubbar politikerna igenom upphandlingen ska tunnelarbetena prövas av miljödomstolen.

Det ligger ett antal månader bort i tiden innan arbetena kommer i gång

Mårten Frumerie, förvaltning för utbyggd tunnelbana

– Det ligger ett antal månader bort i tiden innan arbetena kommer i gång, säger Mårten Frumerie.

Han beräknar att arbetena kan påbörjas tidigast i början av 2019 och de nya t-banestationerna ska stå klara 2026.

Bygget av arbetstunnlarna får kosta max två miljarder kronor, har landstingets tjänstemän föreslagit.

Här planeras arbetstunnlarnas mynningar

Solna och Vasastan

Nacka

Söderort och Södermalm

Dragningarna är ungefärliga. Illustrationer: Mitt i Stockholm