Sex bilar brann i helgen

Utbränd Volvo i Norsborg. Bilden togs vid ett annat tillfälle.
Utbränd Volvo i Norsborg. Bilden togs vid ett annat tillfälle.

Sex bilar i Norsborg brann i helgen. Bränderna som misstänks vara anlagda skedde vid tre olika tillfällen på Tomtbergavägen och Hundhamravägen.