Min lokala hjälte

Ny skola startar för barn med autism

SÖDERORT Hösten 2013 öppnar en ny skola i Mälarhöjden för elever med diagnos inom autismspektrumet. Skolan ska omfatta förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Den beräknas vara fullt utbyggd läsåret 2015/2016.

Nyligen kom Skolinspektionen med en rapport efter att ha granskat skolsituationen för några grundskoleelever med autismdiagnos. Granskningen visade att skolpersonalen saknade fördjupade kunskaper om de enskilda elevernas behov.