Sex förskolor blir en jätteförskola i Skarpnäck

Sex förskolor i Skarpnäck blir en.
Sex förskolor i Skarpnäck blir en.
Flera förskolor kan slås ihop till en stor modern förskola i Skarpnäck. Exploateringskontoret har gett tummen upp för bygget.

En ny modern förskola kan byggas i Skarpnäck. Exploateringskontoret har sagt ja till markanvisning där förskolan är tänkt att ligga, vid början av Horisontvägen vid sportfältet.

Den nya jätteförskolan är tänkt att slå ihop sex förskolor till en enda med sex avdelningar. I dag ligger förskolorna utspridda på bottenvåningarna inom Skarpnäck. Förslaget kom först i september 2015 av SISAB.

Den nya förskolan är tänkt att bli 3150 kvadratmeter stor, inklusive en gård. Men det finns även en möjlighet att utöka gården om en omläggning av gång- och cykelvägar i närheten görs, skriver exploateringskontoret.

Byggstart är planerad till 2019 och förskolan beräknas kunna öppna 2020.

Planen ska upp i exploateringsnämnden den 19 maj.