Min lokala hjälte

Sex ska betala tillbaka bidrag

BROMMA 822 hushåll i Bromma fick ekonom­iskt bistånd under förra året. Av dem har 14 stycken granskats av stadsdelens kontrollanter för misstänkt fusk. Sex av dem har fått återbetalningskrav på sammanlagt 100 062 kronor.

Stockholms stad bestämde för tre år sedan att stadsdelarna skulle prioritera bidragskontroll. I vissa fall beror felen på den mänskliga­ faktorn, i andra om medvetna bedrägerier. Majoriteten av fallen som polisanmäls läggs ner.