Alla sexåringar får bada gratis

Magdalena Andersson besöker simskola på Sätrabadet. Pratar med simläraen Jacob Danielsson.
Sommarens simskolor är populära.
Satsningen på simkunnighet och vattenvana fortsätter efter sommarens simskolor. I höst får alla sexåringar årskort på stadens simhallar för att de ska fortsätta att träna.

Ett par tusen sexåringar har i sommar deltagit i de gratis simskolor som hållits vid Sätrabadet, Farstabadet, Flatenbadet, Kananbadet, Maltesholmsbadet och Tantobadet.

Och i höst kan de och alla andra sexåringar i staden fortsätta att träna simning inomhus i simhallarna. I en extra satsning ska nämligen alla sexåringar i Stockholms stad få ett årskort i de kommunala simhallarna.

– Det är jättebra. Att få vattenvana tidigt ger bästa effekten, och då är de väl förberedda när simskolan börjar i årskurs två, säger Ellinor Nilsson, simsamordnare vid utbildningsförvaltningen.

Simkurser för förskolor

Dessutom kommer förskolepersonal att erbjudas utbildning så att de kan undervisa barnen. Och det kommer också att finnas simkurser om 4-8 tillfällen för förskoleklasser, där simlärare undervisar.

– Vi har redan fått in många bokningar till kurserna, säger Ellinor Nilsson.

27 extra miljoner

Sommarens gratis simskolor, årskorten och simkurserna har gjorts möjliga genom en särskild satsning, där regeringen satsat 300 miljoner kronor på gratis sommarsimskolor för sexåringar.

Stockholms stad ansökte om pengar, och tilldelades 27 miljoner.