Dags för sexåringar att välja skola

Nu är det dags för skolval - och för första gången har sexåringar skolplikt.
Nu är det dags för skolval - och för första gången har sexåringar skolplikt.
Nu är det dags att välja skola till kommunens sexåringar. Cirka 1700 barn börjar förskoleklass i Huddinge i höst. För första gången är skolgången obligatorisk för sexåringar.

Enligt Peter Morfeldt, tillförordnad grundskolechef i Huddinge, brukar cirka 80 procent av barnen få sitt förstahandsval.

– Det är den utmaning som vi har i alla tillväxtkommuner i Stockholmsområdet, att vi har svårt att hinna bygga skolor tillräckligt snabbt, säger han.

Förra året var det Stensängsskolan, Stenmoskolan, Långsjöskolan och Balingsnässkolan som hade högst söktryck.

De skolorna hade inte tillräckligt med platser att erbjuda alla elever som sökt dit.

I de fall alla ansökande barn inte får plats på en skola tillämpas den relativa närhetsprincipen samt syskonförtur.

Närhetsprincipen innebär att om två elever i upptagningsområdet sökt till en viss skola så anses den elev som har längst till näst närmsta skola ha förtur till den valda skolan.

– Tidigare har vi haft något enstaka fall där en elev fått mer än 4 kilometer till skolan. Då har vi erbjudit skolskjuts, men det är i väldiga undantag som det sker, säger Peter Morfeldt.