ANNONS

Planer på sexvåningshus i Vårberg stoppas

Nils Lundgren vid korsningen Örnholmsbrinken-Vårbergsvägen. Radhusägare protesterar mot planer på sjuvåningshus
Nils Lundgren bor i radhusområdet ovanför Söderholmsskolan. Han är glad över beskedet.
Planerna på sexvåningshus vid Söderholmsskolan i Vårberg stoppas. Den grönblå majoriteten vill i stället bygga fler stadsradhus.
- Det är ett steg framåt, tycker Vårbergsbon Nils Lundgren.
ANNONS

De sex planerade bostadshusen på på Söderholmsskolans nuvarande fotbollsplan har rört upp starka känslor. Vårbergsbor som bor i närheten har protesterat mot höjden på husen, 5–6 våningar.

De anser att husen skulle bilda en mur mot radhusområdet intill och dessutom bryta den fallande skyline som präglar Vårberg, med höga hus nära centrum och lägre hus längre ner mot Mälaren.

Nu har de kritiska Vårbergsborna nått en delseger. I torsdags beslöt den nya politiska majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att återremittera planerna till stadsbyggnadskontoret.

– Det är ett steg framåt. Det är bra att politikerna påverkas av opinionen. Vi har ju dessutom fått stöd för vår kritik av både Skönhetsrådet och Stadsmuseet, säger Vårbergsbon Nils Lundgren, en av dem som protesterat mot planerna.

Stadsbyggnadskontoret får nu uppdraget att arbeta om byggplanerna för att ”bättre anpassa kvarteret till den unika kringmiljö och höjdlandskap som finns”. Tanken är att en del av husen ska bli stadsradhus. Andra ska vara flerbostadshus i slutna kvarter – något som gör det möjligt att bygga fler hus på ytan, enligt stadsbyggnadsnämnden.

ANNONS

Bra tycker Nils Lundgren. Han skulle dock önska att alla nya hus blev stadsradhus.

– Det är en anpassning till området och till Vårbergs fallande skyline. Den principen bör fortsätta att gälla, säger han.

Projektet fördröjs

De sex bostadshusen, med drygt 160 lägenheter, ingick i projektet Söderholmen, som bland annat rymmer planer på totalt cirka 300 bostäder. I torsdags var hela detaljplaneförslaget uppe för godkännande i stadsbyggnadsnämnden, för att sedan kunna antas av kommunfullmäktige.

Återremitterringen av delprojektet innebär att hela projektet fördröjs. Socialdemokraterna är starkt kritiska, och menar att det totala antalet lägenheter nu riskerar att bli färre. Dessutom anser S att den nya majoriteten missar chansen att blanda flerbostadshus med radhus.

Liberalerna, som drev frågan inför höstens val, är desto nöjdare.

–V i ska planera tryggare, smartare kvarter och skydda det som är unikt och bra i lokalmiljön, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Stopp även i Stureby

Det är andra gången på kort tid som det grönblå styret stoppar bygget av flerfamiljsbostäder nära villor eller radhus. I början av november stoppade man planerna på att bygga 78 hyresrätter i Stureby. Också här vill de blågröna i stället bygga stadsradhus, som man anser passar bättre in i miljön.

Socialdemokraterna var starkt kritiska även till det beslutet.