Ship to Gaza utrett i rätten

BOTKYRKA I september skickade Botkyrka kommun 200 avlagda biblioteksböcker till Gaza med organisationen Ship to Gaza. Motionen som blev startskottet till hjälpen anmäldes av Folkpartiet som menade att Botkyrka kommun genom att anlita Ship to Gaza skulle ägna sig åt utrikespolitik.

Nu har Förvaltningsrätten kommit med beslut, men utan att avgöra särskilt mycket.

– Motionen gäller ”att inventera möjligheterna” att sända material till Gaza. Det strider inte mot kommunallagen. Vi har inte tagit ställning till om det är okej att använda Ship to Gaza, säger Ann Kristin Franzén på Förvaltningsrätten.

– Tunnelseende, en motion är mycket mer än att-satsen, menar Benny Ferdinandsson (FP) som dock inte kommer att göra en ny överklagan.