Så stor blev Signalistens vinst för 2018

Renoveringar präglar det kommunala bostadsbolagets framtidsplaner.
Renoveringar präglar det kommunala bostadsbolagets framtidsplaner.
Signalistens resultat för 2018 landar på 37,4 miljoner kronor. Det kommunala bostadsbolaget står inför minst sagt omfattande renoveringar av sitt bestånd. Fem miljarder ska plöjas ner i renoveringar och nyproduktion under de kommande tio åren.

Resultatet på 37,4 miljoner kronor för 2018 ger en nödvändig grund att stå på inför de omfattande renoveringar som Signalisten står inför, enligt styrelseordförande Magnus Nilsson (M).

– Signalisten har en fortsatt stabil ekonomi och jag är trygg med årets resultat. Med tanke på de planerade investeringarna i renovering och nyproduktion på över fem miljarder de närmaste tio åren så är det här en bra grund, säger han i ett pressmeddelande.

Mitt i har tidigare rapporterat om de omfattande renoveringsplanerna – och om att renoveringarna kommer att innebära rejäla hyreshöjningar.

 

Renoveringarna av lägenheterna i Ritorp har pågått för fullt under 2018 och fyra av sex fastigheter är nu klara. Återstående hus färdigställs under nästa år, meddelar Signalisten. Under 2018 har Signalisten tagit fram en ombyggnadsstrategi för hälften av fastigheterna, totalt cirka 1 700 lägenheter. Inom den delen av beståndet planeras omfattande renoveringar under de närmaste tio åren.

Som Mitt i tidigare har rapporterat är Signalisten ett av de kommunala bostadsbolag i landet som gör störst vinst per lägenhet. 2017 var vinsten 31,8 miljoner kronor. En av anledningarna till den ännu större vinsten för 2018 är enligt bolaget att renoveringstakten hittills har varit för långsam:

– Vårt resultat ligger på en nivå som är nödvändig för att vi ska klara våra långsiktiga åtaganden. En viktig förklaring till resultat är också att planerade ombyggnadsprojekt har försenats. Hyresgästerna kan vara trygga med att all vinst återinvesteras i organisationen i form av bland annat renoveringar och utveckling av vårt fastighetsbestånd, säger vd Per Anders Hedkvist.