Signalstrul på bron i Barkarby

Skyttelsignalen på bilden är dåligt synkad med trafikljusen som finns på andra sidan bron, vilket skapar köer och missförstånd mellan bilister.
Skyttelsignalen på bilden är dåligt synkad med trafikljusen som finns på andra sidan bron, vilket skapar köer och missförstånd mellan bilister.
För att göra det lättare för pendlare att ta sig till och från den tillfälliga stationen har Barkarbybron delats upp i en fil för fordon och en för gång- och cykeltrafik. Osynkade signaler leder dock till bilköer och missförstånd.

I och med ombyggnaden av Mälarbanan byggs även Barkarbybron om. Bron ska bli en gång- och cykelbro med entré till den nya pendeltågstationen, men först när Veddestabron öppnas 2017. Tills dess ska Barkarbybron ha en tillfällig lösning där ett körfält är för fordon och ett körfält för gång- och cykeltrafik.

Trafiken på filen för fordon regleras med hjälp av skyttelsignaler.

Flera personer har dock klagat på att trafikljusen inte är synkade och att vissa till och med missar att det är trafikljus vid bron.

”Det är kaos på grund av felinställda signaler och folk som inte respekterar signaler på grund av det”, skriver en person på kommunens Facebooksida.

”Ärligt talat är jag förvånad över att det inte har skett några större olyckor… Jag tror att flera personer inte uppmärksammar att det nu är trafikljus där”, skriver en annan.

Niklas Nordström, trafik­ingenjör på kommunen, berättar i ett mejl att man är medveten om problemen på bron.

”I dagsläget är inte skyttelsignalen och signalen i korsningen Norrviksvägen-Enköpingsvägen synkroniserade med varandra, vilket kan leda till köbildning. Att signalerna inte är synkroniserade beror på olyckliga omständigheter med tekniken”, skriver han.

Nu letar kommunen efter ett sätt att fixa problemen.

”Arbete pågår för att lösa situationen och så snart tekniken finns på plats kommer signalerna att vara samspelta för jämnare trafikrytm. ”, skriver Niklas Nordström.

Speciallösningen på bron är till för att cyklister och fotgängare som vill ta sig till den tillfälliga pendeltågsstationen i Barkarby från den östra sidan E18 ska kunna ta sig dit säkert. Den enda andra möjliga vägen är helt enkelt för lång.

”Det är inte försvarbart att kräva att pendlarna ska gå i tunneln under E18 vid Welcome hotel för att komma till den nya stationen”, skriver Niklas Nordström.