Sikher vill bygga tempel i norrort

Sollentuna kan bli samlingsplats för sikher norr om innerstan. Åtminstone om Jaswinder Singh hittar vad han söker: en lämplig plats för ett sikhtempel.

Ett sikhtempel i närheten av Helenelund. Det kan bli verklighet om Sollentunabon och troende sikhen Jaswinder Singh får sin vilja igenom.

I dag är Jaswinder Singh medlem i en förening som driver Stockholms hittills enda sikhiska tempel i Huddinge.

Tillsammans med flera av medlemmarna därifrån söker han nu en lämplig plats för ytterligare ett tempel – helst i Sollentuna.

– Det ligger bra till för dem som bor i Rotebro, Rinkeby, Tensta, Kista och så vidare. I dag finns ett hindutempel i Helenelund som köptes av kommunen. Det ligger jättefint till med nära till tåget, så vill vi också ha, säger Jaswinder Singh.

Jaswinder Singh har skrivit till kommunen och bett om att få köpa antingen mark att bygga på eller en fastighet att ha templet i.

För ett par veckor sedan fick han svar: besked kommer i slutet av augusti.

– Om vi får en plats att bygga på kommer vi att bilda en helt ny förening för dem som bor norr om stan, berättar han.

Sikhismen kommer ursprungligen från Punjabregionen i Indien och Pakistan, men många sikher bor i Australien, Nordamerika och Europa. Jaswinder Singh uppskattar att cirka 5 000–6 000 sikher är bosatta i Storstockholm. I sitt brev till kommunen skriver han att behov finns för ett tempel även i stadens norra delar.

Lokaltidningen Mitt i har försökt att nå ordföranden i kommunens plan- och exploateringsutskott utan att få svar. Nämnden sammanträder nästa gång den 28 augusti.

Fakta

Tror på en gud

Sikhismen är världens femte största religion och härstammar från Punjabregionen i Indien och Pakistan.

Precis som hinduer tror sikher på återfödelse, men till skillnad från hinduismen är sikhism en monoteistisk religion. Man dyrkar alltså bara en gud.

Källa: sikh.se