Jelena siktar mot EU: ”I me too-spåren ser vi sjuka strukturer”

Jelena Drenjanin
Jelena Drenjanin (M) kandiderar till EU-parlamentet.
Snart är det val till EU-parlamentet. Från Huddinge kandiderar politikern Jelena Drenjanin (M).
Om hon får en plats i EU-parlamentet önskar hon lyfta frågor om jämställdhet.
– I me too-spåren ser vi gång på gång sjuka strukturer som fråntar kvinnor deras mänskliga rättigheter, säger hon.

Den 26 maj går vi till val för att utse 21 svenska EU-parlamentariker. En av de som vill bli invald är Huddingepolitikern Jelena Drenjanin.

Hon står på plats 8 på Moderaternas nationella lista till EU-parlamentet. Partiet har i dag tre platser i parlamentet.

Varför kandiderar du?

– För att vi behöver bli bättre på att samarbeta i Europa på alla nivåer. De problem som vi upplever i dag är av en sådan storlek att ingen nation själv kan lösa dem. Klimatfrågor, tillväxtfrågor, terrorism, hot mot den europeiska demokratin, frihandel och behov av att stärka EU- medborgarnas fri– och rättigheter.

Jelena Drenjanin

Jelena Drenjanin (M), kandiderar till EU-parlamentet.

Varför är EU-valet viktigt för Huddingeborna?

– Majoriteten av de beslut som fattas i en kommun har koppling till EU- lagstiftningen, till exempel frågor om upphandling, avfallsfrågor och konsumentskydd.

De viktigaste frågorna som Jelena Drenjanin skulle vilja driva rör sysselsättning, demokrati och jämställdhet.

– När man kan försörja sig så har man makten att bestämma över sitt liv och man finns i ett sammanhang. Och i me too-spåren ser vi gång på gång sjuka strukturer som fråntar kvinnor deras mänskliga rättigheter. Till exempel ser vi, i hela Europa, strukturer där kvinnor som engagerar sig politiskt blir hotade, trakasserade eller får inte utrymme, säger hon.

Ser att fler kvinnor behövs

Jelena Drenjanin har jobbat med jämställdhetsfrågor i 20 år och är i dag talesperson i jämställdhetsfrågor för Europarådets kongress på den lokala och regionala nivån.

Hon ser att det är viktigt att få in fler kvinnor på politiska poster.

– När det är nomineringstider tycker många män att deras parti kommer att gå under utan deras expertis. Samtidigt kan kvinnor se att andra personer skulle vara mer kompetenta. Men skulle vi ha fler kvinnor i politiken skulle vi få andra lösningar på problem. Kvinnlig representation ger positiva resultat på samhällsutvecklingen och tillväxten, säger hon.