Silver från Östermalm når Nacka

60 kilo silver passerar årligen igenom Henriksdals reningsverk. Tio kilo kommer från utsläpp på Östermalm i Stockholm visar nu spårning som Stockholm vatten gjort för att klarlägga var utsläpp av silver i avloppet sker.

Tidigare har Stockholm vatten trott att silvret från Östermalm kom från en tillverkare av film. Men tillverkningen är nedlagd sedan några år och trots det fortsätter utsläppen.

– Nu tror vi att det är någon verksamhet som vi inte känner till som släpper ut silvret, säger Emma Lilliesköld, miljöingenjör vid Stockholm vatten.

Silver är giftigt för organismer och kan störa den biologiska reningen i reningsverket.

Fakta