ANNONS

Silvias metod ger äldre Solnabor livskvalitet

Hennes majestät drottningen.
Hennes majestät drottningen.
Nästa vecka Silviacertifieras Polhemsgårdens äldreboende. Då har samtliga demensboenden i Solna utbildats i drottningens anda.
ANNONS

Polhemsgården blir i nästa vecka det sista av Solnas äldreboenden att Silviacertifieras. Certifieringen och utbildningen har pågått under 2016 och 2017. Efter certifieringen är nu samtliga anställda på Solnas äldreboenden spetsutbildade i demensvård.

På plats vid ceremonin på fredag nästa vecka finns Eva Jönsson från Silviahemmet, som ansvarat för utbildningen, samt omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) på plats.

Förhoppningen med utbildningen är att den ska bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga, en sjukdom som drottning Silvias mamma drabbades av på ålderns höst, och som hon arbetat mycket med att sprida kunskap kring.

Silviacertifieringen berör inte endast vårdpersonal, utan innebär att all personal på en enhet: vårdpersonal, städ, vaktmästare och chefer med flera blir utbildade i demensvård under en tredagarsutbildning.

Fakta

Boenden som är Silviacertifierade

  • Berga
  • Oskarsro
  • Polhemsgården
  • Ametisten
  • Hallen
  • Skoga
  • Björkgården
Källa: Solna stad