Simhall och hållplatser på önskelistan

En simhall i Bromsten och fler busshållplatser i Solhem. Det är två av de senaste önskemålen till stadsdelsnämnden i Spånga Tensta.

Buss 119 kör mellan Spånga station och Backlura. Huvuddelen av sträckan genom Spånga går på Sörgårdsvägen. Men mellan Svandammen och Mellangårdsvägen är det för långt mellan busshållplatserna, tycker en Spångabo som därför lämnat ett medborgarförslag med önskan om fler hållplatser. Stadsdelen har skickat förslaget vidare till landstinget eftersom det är landstinget som avgör var hållplatserna ska finnas.

I ett annat medborgarförslag önskar en Spångabo en simhall i Bromsten: ”Jag är en väldigt simningsintresserad kille som tycker om att ta ett dopp på morgonen innan jag börjar min dag. Men det blir svårt för mig och många andra som jag simmar med som bor i en ort utan simhall att åka långt utanför Bromsten för att göra detta varje dag”, skriver han.

Stadsdelen har skickat det förslaget vidare till idrottsförvaltningen som ansvarar för simhallsbyggen.