ANNONS

Lutar åt ny simhall i Västerhaninge centrum

Sundbyberg simhall är förebild för den nya simhallen i Haninge.
Sundbyberg simhall är förebild för den nya simhallen i Haninge.
Insändarskribenten vill att Haninge prioriterar upp simhallsfrågan.
Hanvedens ip stryks från listan med förslag nu lutar de åt Västerhaninge centrum.
Hanvedens IP stryks från listan med förslag på var Haninges nya simhall ska byggas, nu lutar det åt att det blir i Västerhaninge centrum.
– Västerhaninge är det bästa läget, de är hyfsat nära till Tungelsta och det är goda kommunikationer, säger Göran Svensson (S) ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.
ANNONS

2015 fick tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen politikernas uppdrag att utreda behovet av en ny simhall och var den skulle placeras.

I nuläget finns det för få tider i kommunens enda simhall i Torvalla vilket ställer till det för skolorna i Haninge. Mitt i har tidigare berättat om att simkunnigheten i kommunen har sjunkit och att allt fler elever i årskurs nio får underkänt i idrott eftersom de inte klarar av simkraven.

I början fanns det tre olika förslag på platser, Torvalla IP, Hanvedens IP och Västerhaninge centrum. Nu har Hanveden strukits från listan och det lutar åt att bli det lilla parkområdet mellan Västerhaninge centrum och Klockargatan.

– Jag räknar med att den blir i området kring Västerhaninge centrum. Torvalla har redan en 25 meters bassäng. Fullmäktige har redan sagt att den ska ligga i de södra delarna, säger Göran Svensson (S) ordförande Stadsbyggnadsnämnden.

En ny anläggning i Västerhaninge centrum innebär att kommunen kan erbjuda fler invånare nära tillgång till en simhall och en större geografisk spridning av bassängyta. Dock förutsätter detta att kommunen behåller och renoverar befintlig anläggning på Torvalla eftersom det i Västerhaninge centrum finns begränsat med plats att placera en anläggning med större än 25-meters bassäng.

– Västerhaninge är det bästa läget, de är hyfsat nära till Tungelsta och det är goda kommunikationer, säger Göran Svensson.

Det kommer att dröja cirka två år innan man kan börja bygga den nya simhallen. Det andra förslaget Torvalla IP skulle innebära att möjligheten att bygga en anläggning med 50-meters bassäng och kommunen skulle därmed kunna tillgodose behovet av en sådan för tränings- och tävlingsverksamhet. Samtidigt så innebär detta att befintlig anläggning på Torvalla bör rivas för att undvika att ett överflöd av bassängyta uppstår i kommunen.

ANNONS

Fakta

Så mycket väntas nya simhallen kosta

En simhall med 25-metersbassäng, med en storlek på 4 750 kvadratmeter, väntas kosta drygt 166 miljoner kronor.

En simhall med 50-meterbassäng, med en storlek på 7 750 kvadratmeter, väntas kosta drygt 271 miljoner kronor.

Källa: Kultur och fritids förstudie om simhall i Haninge