Nya simhallen i Saltis kan försenas två år

Avtalstiden för den tillfälliga simbassängen i Saltis har förlängts från tre till fem år
Avtalstiden för den tillfälliga simbassängen i Saltis har förlängts från tre till fem år
Avsaknaden av en återköpsklausul i kontraktet om en ny simhall i Saltsjöbaden orsakade att upphandlingen av simhallen måste göras om.
Samtidigt framkommer att den nya simhallen i Saltis kan försenas med som längst två år.

Orsaken till att upphandlingen om ny simhall i Saltsjöbaden gick i stöpet var att Nacka kommun valde att inte skriva in en återköpsklausul i avtalet, där kommunen åtar sig att ta över simhallen om avtalet hävs.

När bolaget som vann upphandlingen, Tagehus, gick till banken fick bolaget nej till lån och tvingades backa ur affären, något Tagehus bekräftar för Mitt i.

Även kommunens bedömning

Peter Skogberg, enhetschef för bygg och anläggning i Nacka kommun, bekräftar att detta även är kommunens bedömning:

– Vår bedömning är att det är våra krav ställt svåra för marknaden att möta, till en kostnadsnivå som skulle fördyra.

En återköpsklausul, där Nacka kommun skulle ta över simhallen, riskerar att vara kostnadsdrivande, konstaterar Peter Skogberg.

Kommunen måste ha gjort liknande upphandlingar tidigare och ha känt till detta?

– Så är det ju, vi får ta med de här erfarenheterna och se om det är något vi vill ändra på. Det är en fråga om riskhantering, om vi som kommunen ska ta riskerna eller entreprenörerna.

Förlängd tid

Samtidigt framkommer att Nacka kommun har förhandlat fram en ny tid för hur länge ersättningsbassängen som byggs i Saltsjöbaden i väntan på de nya simhallen, ska vara i drift. Tiden som ersättningsbassängen ska vara i drift har förlängts med två år, från tre till fem år.

– Den garderingen hade vi nog gjort oavsett det som nu hänt, säger Peter Skogberg.

Innebär det att den nya simhallen i Saltsjöbaden försenas med två år?

– Jag vill inte spekulera, men det kan blir längre än tre år innan en ny simhall står klar, säger Skogberg.

Delar bedömningen

I en kommentar säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), att politikerna inte har gjort någon annan bedömning än den tjänstemännen gjorde när det gäller förslaget om vilka krav som skulle ställas i upphandlingen.

– De föreslagna kraven var motiverade av att minska skattebetalarnas och kommunens risker. Att bygga och äga en simhall är ett risktagande. Kommuner är bättre på att sköta skolfastigheter än simhallar, som man oftast bara har en av. Vi har nog alla läst om hur simhallar runt om i landet blir dyrare än planerat och drabbas av fuktskador och annat, det ville vi inte. 

Mats Gerdau fortsätter:

– Kanske ställde vi för hårda krav denna gång, det får vi nu analysera inför den nya upphandlingen. 

Olle Stadig på Tagehus holding AB, säger i en kommentar:

Våra lånegivare har inte kunnat acceptera en situation där kommunen kan häva avtalet utan att ta över anläggningen och lånen.

Olle Stadig, Tagehus

 

– Den avgörande frågan har varit villkoren i samband med en eventuell hävning av avtalet. Våra lånegivare har inte kunnat acceptera en situation där kommunen kan häva avtalet utan att ta över anläggningen och lånen.

Nytt förslag i höst

Tjänstemännen i Nacka kommun börjar nu arbetet med att ta fram förslag till en ny upphandling.

– Vi ska gå igenom detta och komma med förslag utifrån riskperspektiv. Vi har redan informerat politiken att upphandlingen gått i stå. Nu går vi igenom upphandlingsmaterialet. Jag vågar inte säga när ett nytt förslag kommer, det beror på vad som ska ändras. Förmodligen kommer ett förslag till hösten, säger Peter Skogberg.