Simon lär vuxna att simma i Mörbybadet

Flera vuxna deltar i simundervisningen i Mörbybadet.
Flera vuxna deltar i simundervisningen i Mörbybadet.
Simon Vinokur, ordförande Integrationssegling.
Simon Vinokur, ordförande Integrationssegling.
Flera framsteg under lektionerna.
Flera framsteg under lektionerna.
Här lär sig vuxna att simma, en kunskap och ett verktyg för att komma in i samhället.
– Bara att kunna ta sina barn till stranden och träffa andra familjer är ett sätt att få kontakt, säger Simon Vinokur.

Varje tisdagskväll badar ett antal vuxna i Mörbybadet. De är där för att lära sig att simma tillsammans med båtklubben Integrationssegling, och de gör framsteg.

– Ända sedan jag startade hela projektet som startade som ett privat initiativ tänkte jag att det skulle vara kul att erbjuda simlektioner. Det hör liksom ihop med båtlivet. Sedan tillkommer så många bitar med simkunnighet som att kunna ta sina barn till stranden eller badhuset, säger Simon Vinokur som är ordförande i Integrationssegling.

Simon vill få fler invandrare att hitta intresse i båtlivet och menar att om man börjar med de vuxna får man med barnen så småningom.

– Det är fler gamla som hoppar av än vad det är nya som kommer in. Vi behöver få in folk till båtklubbarna. Sedan är verkligheten sådan att båtlivet är väldigt vitt, få utomeuropeiska i Sverige har en båt eller är ute i skärgården, säger han.

Startade som ett projekt

Integrationssegling sjösattes under 2015 som ett privat initiativ av Simon Vinokur, men sen i april 2017 är det både en föreningen och båtklubb. Simlektionerna är ett samarbete med Länsstyrelsens VIDA och med Medley som driver Mörbybadet.

Syftet är också att inkludera invandrare i svenskt båtliv samt att integrera svenskar och invandrare med varandra. Ett övergripande mål är att det procentuellt sett ska finnas lika många ointegrerade invandrare inom båtlivet som det gör i övriga samhället.

– Många invandrare i andra och tredje generation känner sig inte som svenskar. Flera är kvar i sina etniska grupper och känner sig inte välkomna i samhället. Ett av många sätt att bryta detta på är genom att vuxna lär sig att simma.

Har man möjlighet att göra något bra för någon annan ska man göra det

Simon menar att de vuxna ska vara förebilder för sina barn fast i flera familjer kan barnen mer om Sverige än sina föräldrar.

– Ska vi kunna få in fler invandrare och unga i båtlivet måste vi börja med de vuxna. Men sedan Har man möjlighet att göra något bra för någon annan ska man göra det anser jag, säger Simon.