Min lokala hjälte

Sista byskolan på väg bort

Rast på lilla Olberga skola. Dorian Nymark är på väg mot Katarina Giertz som tagit plats i trädet. Om skolan fortsätter i nuvarande form finns bara fem elever kvar till hösten.
Rast på lilla Olberga skola. Dorian Nymark är på väg mot Katarina Giertz som tagit plats i trädet. Om skolan fortsätter i nuvarande form finns bara fem elever kvar till hösten.
Olberga skolas historia ser ut att vara förbi. Därmed skulle den sista bygdeskolan i Botkyrka försvinna.

Barnens föräldrar är besvikna.

Efter att resultatet av skolvalet blivit klart visar det sig att bara fem elever skulle gå på Olberga skola i Sibble på Grödingelandet i höst. Därför har skolledningen beslutat att barnen i stället ska erbjudas plats på Malmsjö skola i Vårsta.

– Det finns en handlingsplan från rektor för detta. Han har kommit fram till att det här blir det bästa för barnen eftersom de annars skulle bli så få. Malmsjö skola är en ny fin skola där det finns mer resurser och barnen får ett större nätverk, säger Maj-Lis Karlsson, biträdande rektor på Malmsjöenheten.

När Lokaltidningen Mitt i besöker byskolan jobbar dagens tolv barn med SO.

– Helst skulle vi vilja gå kvar här, men det kan nog bli bra på de nya skolorna också, säger Alexander och Filip som går i trean.

Läraren Annette Adolfsson har talat med föräldrar som vill ha skolan kvar.

– En del berättar att de flyttat till Grödingelandet på grund av lugnet, säger hon.

Enligt Maj-Lis Karlsson är inte beslutet att flytta eleverna till Malmsjö skola detsamma som att lågstadieskolan läggs ner. Ökar underlaget igen så finns det en möjlighet att skolan öppnar igen.

Men den 22 april kommer frågan om lokalerna för Olberga skola att tas upp i utbildningsnämnden. Erik Nilsson, utbildningsförvaltningens chef, säger att det lutar åt att han skriver ett förslag till nämnden som innebär att förvaltningen gör sig av med skolbyggnaden.

Men det skulle väl innebära att sannolikheten för att det blir lågstadium där igen minskar?

– Ja, men jag är inte bekymrad över det. Vi har gjort investeringar för 250 miljoner kronor på Malmsjö skola, säger Erik Nilsson.

Är det här slutet för ett lågstadium i Olberga?

– Mitt uppdrag är att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt och jag anställer hellre fler pedagoger än betalar hyra för hus, säger Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Enligt henne har allt fler valt att sätta sina barn i Malmsjö skola sedan den renoverades.

Men hon tror mycket väl att en förskola kan komma att ritas in i detaljplanen för Kagghamraområdet.

– Om vi tittar på nybyggda Riksten så är det viktigaste för många föräldrar att det finns en förskola.

Men något förslag om skolhuset finns ännu inte framtaget, och när Birgitta Mörk (S), ordförande i Dialogforum Grödinge, får höra om tankarna varnar hon för att ta förhastade beslut.

– Jag skulle inte vilja att man gör sig av med huset eftersom det är en förtätning på gång i området, säger hon.

Det kommunala vatten- och avloppssystemet ska byggas ut. Något som i förlängningen kan öka befolkningen i området och antalet barn.

En förälder som tidningen talat med har framfört idén att de barn som skulle börja fyran i Malmsjö skola till hösten i stället ska gå kvar i ­Olberga för att få upp elevantalet.

– Jag har inte hört om det förslaget förut och det har inte förts någon diskussion om detta. Man det är klart att dyker förslaget upp får vi titta på det, säger Maj-Lis Karlsson, biträdande rektor.

Fakta

Skolan har anor från 1800-talet

Skolan har anor sedan 1877 och är i dag den sista bygdeskolan som finns kvar i Botkyrka.

I Olberga skola på Grödingelandet går i dag tolv elever. Efter resultatet av skolvalet skulle det gå fem elever i förskoleklass till årskurs 3 på skolan.

I skolans närområde (Sibble, Kagghamra och Näslandet) finns i dag 29 barn i åldern förskoleklass till årskurs 3. I åldern 1–5 år finns 38 barn.

Malmsjö skola i Vårsta har 400 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Källa: Botkyrka kommun