Sista chansen att tycka till om byggplaner

Söderholmsgränd
De planerade husen vid Söderholmsgränd, på den nuvarande fotbollsplanen.
Planerna på höghus i området runt Söderholmsskolan i Vårberg har väckt starka känslor.
Nu finns en sista chans att tycka till om förslaget till detaljplan.

Som Mitt i tidigare har berättat planeras totalt 300 nya lägenheter i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd och på fotbollsplanen vid Söderholmsskolan, vid Söderholmsgränd. Dessutom får skolan flera nya byggnader och en större skolgård, om planen klubbas. Skolan, som i dag är en F-6-skola, ska bli en F-9-skola, med plats för 900 elever.

Nu är förslaget till detaljplan ute på granskning, och finns att se i Skärholmens medborgarkontor, i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och på Stockholms stads webbsida. Till och med den 19 september kan berörda lämna in sina synpunkter.

Kritik mot projektet saknas inte. Hösten 2017 var planen ute på samråd. Då protesterade framför allt många i radhusområdet. Cirka 150 personer skrev på namnlistor, som skickades till stadsbyggnadskontoret. De var framför allt upprörda över höjden på bostäderna (upp till sju våningar) och ansåg att de skulle bilda en ”mur” mot resten av Vårberg.

Söderholmen, planerade hus

De planerade husen vid Vårbergsvägen, i korsningen mot Söderholmsgränd.  Illustration: Arkitema

Sedan dess har maxhöjden på de planerade bostäderna sänkts något – nu heter det att de ska vara tre till sex våningar höga.

Även den planerade rivningen av två gång- och cykeltunnlar har mött motstånd. Tunnlarna (i korsningen Söderholmsgränd/Vårbergsvägen) ska ersättas av en ”hastighetssäkrad passage” i gatunivå. Kritikerna menar att det minskar trafiksäkerheten. Stadsbyggnadskontoret anser tvärtom att det blir tryggare med all trafik på samma gatunivå, och betonar att nätet av gång- och cykelvägar ska bli bättre.

Syftet är också att göra Vårbergsvägen mer ”stadsmässig”. 1960-talets trafikseparering ska byggas bort och gatumiljöerna bli livligare, är tanken.

Söderholmen, bygge

Husen vid Söderholmsgränd, sedda från ängen.  Illustration: Arkitema

 

Fakta

Lämna in din åsikt senast den 19 september

Berörda kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Söderholmen, senast den 19 september 2018.

Här kan man titta på förslaget, till och med den 19 september:

*I Skärholmens medborgarkontor, på Bodholmsplan 2, intill Skärholmen centrum.

*I stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset, på Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

*Förslaget finns också på Stockholms stads webbsida, på Bygg- och plantjänsten.

Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. 

Källa: Stockholm växer