Sista chansen att tycka till om Mälaräng

skola
Den planerade F9-skolan har mött motstånd, på grund av sin storlek. 900 elever ska gå här.
Området runt Bredängs trafikplats ska bli ett helt nytt bostadsområde, med 1 100 bostäder.
Nu är förslaget ute på granskning – en sista chans att tycka till om de omfattande planerna.

Mitt i har flera gånger berättat om Mälaräng, det nya område som ska binda samman Bredäng med Mälarhöjden, Fruängen och Västertorp. 1 100 bostäder ska byggas, enligt förslaget – de flesta mellan fyra och sex våningar höga, men även några hus med åtta våningar.

Dessutom blir det en ny F-9-skola för 900 elever vid Slättgårdsvägen, flera nya förskolor och ytor för småindustri, butiker, restauranger och annan service.

Fram till den 23 maj är förslaget till en ny detaljplan ute på granskning. Under denna tid kan man komma med synpunkter och även se om de synpunkter man lämnade in under höstens samråd har tagits tillvara.

Under samrådet protesterade grannar till exempel mot storleken på den planerade F9-skolan eftersom de var rädda för buller och trafikproblem. Det har inte fått staden att krympa skolan. Däremot ska mer vegetation och fler äldre träd bevaras, än vad man tänkt från början.

Andra förändringar är att en förskola har tillkommit och cykelstråk dragits om med tanke på buller, trafik och Ellevios elledningar. Luftkvaliteten och bullernivåer har också undersökts noggrannare, med tanke på att motorvägen ligger så nära många av de planerade bostäder.

En kulturmiljöutredning kring Slättens gård harockså  tagits fram. Tanken är att Slättens gård park ska bevaras och utvecklas, för att länka samman Mälarhöjden och Bredäng.

Planförslaget visas på medborgarkontoret i Skärholmen (Bredholmsplan 2) och vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset (Fleminggatan 4 på Kungsholmen). Dessutom finns det på sajten vaxer.stockholm.se.