Sista dag att söka bidrag

Hässelby-Vällingby På torsdag, den 15 mars, är det sista dagen att söka föreningsbidrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

För att komma ifråga måste ett antal kriterier uppfyllas. Det är bara föreningar som har sin verksamhet i stadsdelen som kan få bidrag. Verksamheten ska också komplettera och stödja nämndens ordinarie verksamhet. Dessutom måste föreningarna ha värderingar som stämmer överens med stadens policy i principiella frågor som jämställdhet, integration och demokratiska värderingar.