Sista ordet om höghus i Hässelby inte sagt

Nyheter På torsdag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om planerna på ett höghus i Hässelby strand. Höghuset, kallat Triglyfen, har mött hårda protester från närboende.

Under processens gång har det ritats om för att få det att passa in mer i omgivningen. Men ännu är inte sista ordet sagt.

Eftersom bygget ”avviker så mycket från områdets karaktär” och ligger så nära vattnet föreslår stadsbyggnadskontoret att bygget godkänns av nämnden, men överlämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut eftersom det annars finns risk att beslutet underkänns vid en överklagan.