Sittplats längs Elfviksleden

Elfvik Snart börjar Lidingö stad sätta ut nya bänkar längs Elfviksleden. De börjar längst ut på Elfviks udde och fortsätter in mot centrum. I samband med detta röjer man också vegetation för att öppna upp sikten och kontakten mot vattnet.

Dels ska de röja bort almar som dött, men även partier som helt eller delvis växt igen med sly. Parallellt håller kommunen på att ta fram en vandringskarta.