Sittplatser kvar i Fältan

Äldre och funktionshindrade ska ha hört av sig till politiker på Östermalm angående att man saknar de sittplatser som har funnits i Fältöverstens galleria. Frågan togs upp under förra sammanträdet i Östermalms stadsdelsnämnd.

Men nu har fastighetsskötaren AMF svarat och tillbakavisar att sittplatser har försvunnit. Det som har hänt är att man har spridit ut platserna över hela gallerian så att man ska kunna sitta överallt.