Sittplatserna är inte borta

Karlaplan Äldre och funktionshindrade ska ha hört av sig till politiker på Östermalm angående att man saknar de sittplatser som har funnits i Fältöverstens galleria. Frågan togs upp under förra sammanträdet i Östermalms stadsdelsnämnd.

Men nu har fastighetsskötaren AMF svarat och tillbaka­visar att sittplatser har försvunnit. Det man gjort är att man har spridit ut platserna över hela gallerian så att man ska kunna sitta överallt.