SJ-bostäder hotas av vägbygge

Eija Seppälä och Leif Melander stormtrivs i sitt trähus på Kolonnvägen.
Eija Seppälä och Leif Melander stormtrivs i sitt trähus på Kolonnvägen.
I över 100 år har de faluröda trähusen tronat på höjden intill SJ:s bangård i Järva.

Men när bilarna ska fram måste Bullerby­idyllen bort.

De fem faluröda husen ligger mjukt inbäddade på stora tallbevuxna tomter utmed Kolonnvägen.­ De är byggda i svensk nationalromantisk stil, och utgör en skarp kontrast mot den övriga bebyggel­sen.

Men när den vältrafikerade Kolonnvägen ska kopplas ihop med Enköpingsvägen måste husen ma­ka på sig och ge plats för en påfart. Antingen blir det fråga om rivning eller flyttning av husen.

– Vi fick höra det på ett informationsmöte med Solna stad att när arenan är klar så ska man riva två av husen och bygga en på och avfart här. Man trodde ju inte det var sant, säger Eija Seppälä, som bor i huset närmast Enköpingsvägen.

Sedan 14 år tillbaka hyr hon en tvårummare i huset, som ägs av Solna stad. Vägg i vägg bor Leif Melander och hans fru Reidun.

Standarden i trähuset från 1912 är mycket enkel. Trägolven knarrar och väggarna har inte fått ny färg på länge. Tvagning sker i den gemensamma duschen i källaren.

Men varken Eija eller Leif klagar. Tvärtom – de stormtrivs.

– Det här är ju en oas! Vem bor så här fint med så mycket grönt mitt i stan? Vi bor som i en egen liten by, säger Leif Melander.

I Eijas rabatt växer ett par krokusar. Egentligen skulle hon vilja plantera hela rabatten full.

– Men det har jag avstått från nu. Man vet ju inte hur mycket arbete man ska lägga ner om vi ändå måste flytta, säger Eija Seppälä.

På husväggen ovanför rabatten har staden satt upp en minnesskylt och på stadens hemsida kan man läsa att trähusen är ”goda representanter för SJ:s träarkitektur och mindre personalbostäder från 1910-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och välproportionerade och är dessutom mycket ursprungliga och välbevarade. Tillsammans bildar de en samlad miljö, som utgör en viktig och åskådlig del av områdets järnvägsanknutna historia. Personalbostäderna och miljön har mycket högt kulturhistoriskt värde.”

Till hösten invigs den nya arenan, men ännu så länge har frågan om husens ska rivas inte letat sig upp på tjänstemännens bord, därför har man svårt att uttala sig om det finns några alternativa lösningar.

– Det pågår inte ens något detaljplanearbete för området, så det ligger nog längre fram i tiden, säger Christer Joelsson, utredningsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.