Var sjätte lärare i Upplands-Bro går i pension inom fem år

Skola, klassrum.
Lärarna blir allt äldre i Upplands-Bro.
Ingen kommun i länet har lika hög andel lärare över 60 som Upplands-Bro.
Inom fem år ska 52 lärare gå i pension, enligt siffror från Skolverket.

Att var sjätte lärare i grundskolan är över 60 år, gör att Upplands-Bro är en av de kommuner i hela Sverige som har den tuffaste pensionsutmaningen framför sig, skriver Lärarförbundet på sin hemsida.

– Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola. Det finns inga genvägar till fler lärare, det handlar om att värna och värdera de lärare man har och möjliggöra bra studievillkor för de som vill bli, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Flest 60-plussare i länet

I Upplands-Bro utgör 60-plussarna 17 procent av hela lärarkåren. Det är störst andel i hela länet. Den kommun i Stockholms län som har minst andel lärare som närmar sig pensionsåldern är Tyresö, där nio procent är över 60 år. Snittet i länet ligger på 13 procent.

Skolchefen i Upplands-Bro, Kaj Söder, håller med om att det är en utmaning, men är ändå positiv till hur kommunen har arbetat med rekryteringsarbetet.

– Så här har det sett ut för oss under några år nu. Det är hela tiden en utmaning som vi försöker hantera. Än så länge har vi lyckats hyfsat bra, vi har något fler legitimerade lärare nu än vi hade för fyra år sedan. 

Hur arbetar ni för att fylla luckan som väntas komma inom fem år?

– Vi fortsätter på samma sätt som tidigare. Vi försöker erbjuda bra löner. Vi gjorde rejäla lönesatsningar 2014, 2015 och 2016, så nu har vi konkurrenskraftiga löner för lärare, säger Söder.

Tar in pensionärer

En annan sak som kommunen gör är att ta in redan pensionerade lärare där det saknas behöriga lärare. Något som delvis kan förklara varför så hög andel är över 60.

– De är verkligen en tillgång med sin kompetens och ofta långa erfarenhet. 

Är det svårt att rekrytera behöriga lärare till Upplands-Bros grundskolor?

– Visst är det en utmaning, med tanke på att det är brist på behöriga lärare, men det är nog inte svårare för oss än för många andra. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för att lärare ska stanna eller vilja börja arbeta hos oss. Vi har lyckats ganska bra, tycker jag.