Sjöängsparken får utegym och beachvolleyplan

Beachvolleyplan, utegym och nya lekplatser finns med i förslaget när Sjöängsparken i Trångsund ska rustas upp under nästa år.
Beachvolleyplan, utegym och nya lekplatser finns med i förslaget när Sjöängsparken i Trångsund ska rustas upp under nästa år.
Beachvolleyplan, utegym och nya lekplatser finns med i förslaget när Sjöängsparken i Trångsund ska rustas upp under nästa år. Nu har invånarna chansen att tycka till om den nya utformningen.

Sjöängsparken i Trångsund består i dag till stor del av en gräsmatta, en badplats och ett naturområde mot Drevviken.

Nu ska kommunen rusta upp parken till en mer social och aktivitetsfylld park. Enligt den plan som tagits fram ska en beachvolleyplan anläggas samt ett gymstråk med utegymsredskap längs med hela Sjöängsvägen.

För att avskärma grönområdet mot vägen ska en gärdesgård byggas och träd planteras.

De små barnen får en ny lekpark med lekredskap i trä, och för de lite äldre är planen en klätterlek.

Det ska också anläggas en boulebana och flera sitt- och grillplatser.

– Flera invånare har till exempel efterfrågat just en beachvolleyplan. Men nu vill vi fortsätta att föra en dialog med invånarna hur de vill ha parken, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Vill man tycka till om kommunens plan eller har ytterligare förslag ska det göras senast den 16 september.

Tanken är att upprustningen ska påbörjas under nästa år och pågå fram till 2018.