ANNONS

Sjöar och åar mår allt bättre

Uttran är ett av vattnen som är på bättringsvägen. I Flaten lite längre bort syns musslor vissa år. Och i Kagghamraåns huvudfåra i Grödinge överlever numera öringens yngel.
Uttran är ett av vattnen som är på bättringsvägen. I Flaten lite längre bort syns musslor vissa år. Och i Kagghamraåns huvudfåra i Grödinge överlever numera öringens yngel.
Trenden går åt rätt håll. Halten av övergödande ämnen i sjöarna sjunker.

– Jag ser fram emot ­ytterligare förbättringar, säger Jan Govella på ­Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem.
ANNONS

Uttran, den populära sjön mellan Botkyrka, Salem och Södertälje, har problem med övergödning. Men nu ser kommunernas tjänstemän en trend i rätt riktning för Uttran och de andra sjöarna och vattendragen i kommunerna.

– Framför allt går det att se i Flatenån, säger Karina Hälleberg, ekolog i Salems kommun.

Där har halten av fosfor, som är det främsta ämnet som ger övergödning, sjunkit markant på tio år.

– Det kan bland annat bero på att man byggt ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vi har också blivit bättre på att ta hand om dagvatten. Och det har blivit förbjudet att tvätta bilen på gatan.

Vi träffar Karina Hälleberg vid Uttran. Sjön är bedövande vacker, men läget är ännu långtifrån problemfritt. Minskningen av näringsämnena fosfor och kväve, som bland annat skapar algblomning och syrebrist på botten, sker från höga nivåer. Utsläppen har skett i decennier och mycket finns lagrat på botten och rörs upp.

Den sjö som haft bäst utveckling under 00-talet är Malmsjön i Grödinge. En insats 2007 då man fällde ut aluminiumklorid gav kraftigt minskade halter av fosfor och kväve. Jan Govella på Naturskyddsföreningen tycker att Uttran borde restaureras på samma sätt.

Men skillnader i bottenstrukturen gör att man inte lika lätt kan använda aluminiumklorid i Uttran, enligt Dan Arvidsson, miljöutredare i Botkyrka kommun.

– Det viktigaste är att man stryper den externa tillförseln av näringsämnen. Exempel på sådana källor är förorenat dagvatten, samt läckage från åkermark och enskilda avlopp, säger han.

I Salem ansluts nya bostadsområden till kommunalt vatten- och avlopp, och kommunen kräver åtgärder från hushåll som inte förbättrat sina egna reningsanläggningar. I Botkyrka är bebyggelsen vid Uttran och Norrbyvret redan anslutna till kommunala nätet.

ANNONS

Trots att det inte hänt så mycket för Tullingesjön och Albysjön på senare år är de framgångssagor, enligt tjänstemän på länsstyrelsen och Botkyrka kommun. I början av 70-talet fick många hushåll kommunalt vatten- och avlopp.

– Fosfor har gått från maxvärden på uppåt 1 000 mikrogram per liter på 70-talet till 10 mikrogram per liter, säger Dan Arvidsson.

Fakta

Fosforhalten är på väg nedåt

Siffrorna visar genomsnittshalten av fosfor i mikrogram per liter. Halter under 12 mikrogram är låga. Halter över 100 är extremt höga.

Källa: Botkyrka och Salems kommuner

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Botkyrka Salem direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.